Aktuelnosti

Građansko venčanje – potrebna dokumentacija

izlazak maticara

Dragi mladenci,

Građansko venčanje možete obaviti kod matičara, a isto tako, u većini opština se možete dogovoriti sa matičarem da ulepša vaš savršeni dan tako što će doći na mesto vaše proslave u dogovoreno vreme i obaviti građansko venčanje.

izlazak maticaraPotrebna dokumenta ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
 • Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike
 • Važeće lične karte budućih supružnika
 • Po potrebi, i druga dokumenta
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:

Za državljanina Republike Srbije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Važeća lična karta
 • Po potrebi, i druga dokumenta
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Za stranog državljanina:

 • Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Važeći pasoš stranog državljanina
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci. Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo mladenaca.

Napomena:

Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.

>>>Pogledajte ostale tekstove iz rubrike Građansko venčanje<<<

komentara

Ostavi komentar

Email adresa neće biti javno vidljiva.


*